Valberedning i EG7 utsedd inför årsstämman 2022

Valberedningens ledamöter inför Enad Global 7 AB:s årsstämma 2022 har utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska de tre största aktieägarna i bolaget ha rätt att utse varsin ledamot till valberedningen. Den fjärde medlemmen i valberedningen ska vara bolagets styrelseordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av följande ledamöter:

  • Jason Epstein, eget innehav;
  • Georgy Chumburidze, utsedd av Settecento Ltd;
  • Johan Wester, utsedd av Dan Sten Olsson med familj och stiftelse;
  • Alexander Albedj, styrelseordförande.

De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 28 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Enad Global 7 AB (publ), Att: Nomination Committee, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm eller per e-post till ir@enadglobal7.com senast den 1 mars 2022.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ji Ham, tillförordnad VD

Tel: +46 70 065 07 53

ji@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 440+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 880 anställda i 16 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2021 kl. 10:00 CET.