Valberedning i EG7 utsedd inför årsstämman 2023

Valberedningens ledamöter inför Enad Global 7 AB:s årsstämma 2023 har utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska de tre största aktieägarna i bolaget ha rätt att utse varsin ledamot till valberedningen. Den fjärde medlemmen i valberedningen ska vara bolagets styrelseordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande ledamöter:

  • Jason Epstein, styrelseordförande
  • Georgy Chumbridze, utsedd av Settecento Ltd
  • Remco Westerman, utsedd av Media and Games Invest
  • Johan Wester, utsedd av Dan Sten Olsson med familj och stiftelse

De fyra representanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 35 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Enad Global 7 AB (publ), Att: Nomination Committee, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm eller per e-post till ir@enadglobal7.com senast den 1 mars 2023.