Valberedning i EG7 utsedd inför årsstämman 2024

Valberedningens ledamöter inför Enad Global 7 AB:s årsstämma 2024 har utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska de tre största aktieägarna i bolaget ha rätt att utse varsin ledamot till valberedningen. Den fjärde medlemmen i valberedningen ska vara bolagets styrelseordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter:

  • Jason Epstein, styrelseordförande
  • Carl Svernlov, utsedd av Jason Epstein
  • Georgy Chumbridze, utsedd av Settecento Ltd
  • Marcelo Fischer, utsedd av Alta Fox

Ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 24 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Enad Global 7 AB (publ), Att: Nomination Committee, Sveavägen 17, 5tr, 111 57 Stockholm eller per e-post till ir@enadglobal7.com senast den 1 mars 2024.