Toadman publicerar årsredovisning för 2017/2018

Toadman Interactive AB (publ):s årsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida www.toadmaninteractive.com. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alexander Albedj, Styrelseordförande Toadman Interactive (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com 

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive (publ)

robin@thetoadman.com 

+46 70 477 06 34

Certified Adviser: 

Eminova Fondkomission AB

info@eminova.se

08-684 211 00  

Denna information är sådan information som Toadman Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående/nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Toadman Interactives nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.